ALGEMENE INLIGTING VIR OUDTSHOORN 2020

Die volgende provinsies neem gewoonlik deel aan dié byeenkoms :- WP, OP,Eden,  Griekwas, Grens en Boland.

Aangesien ons alreeds op 23 Januarie 2020 die spanne moet deurgee en omdat baie ander reëlings gefinaliseer moet word, gee ons solank vroegtydig die volgende belangrike inligting deur vir oorweging om u beskikbaar te stel vir die spanne.

VERVOER

Vervoer in spanverband word nie gereël nie.  Atlete moet vir hulle eie vervoer sorg en verseker dat hulle betyds arriveer. 

VERBLYF EN KOSTE

Inskrywingsgelde vir die Tweekamp is R160 per atleet.

Verblyfpakkette, op ‘n Bed -basis vir  31 Januarie en 1 Februarie  is vir Boland atlete en hul ouers by die Kleinplaas Vakansieoord in Oudtshoorn beskikbaar (sluit nie etes in nie, is baie beperk en onderhewig aan die voorwaardes soos onder weergegee). Die verskillende opsies is beskikbaar en kostes is as volg:-

 

OPSIE

 

BESKRYWING

 

HOEVEELHEID BESKIKBAAR

 

KOSTE VIR DIE 2 DAE

A

4 Bed standaard oopplan chalet met badkamer en kombuis

 

12

 

R1,860

B

4 Bed luukser  oopplan chalet met badkamer en kombuis.

 

12

 

R2,060

C

5-bed 1 slaapkamer chalet met badkamer en kombuis 

 

5

 

R2,200

D

6-bed 2 slaapkamer chalet met badkamer en kombuis.

 

11

 

R2,700

 

E

 

2 - bed kamer

 

 

3

R1,240

 

Die hele Kleinplaas is vir die naweek bespreek deur van die verskillende provinsies wat aan die byeenkoms deelneem. Aangesien net ‘n sekere hoeveelheid van bogenoemde akkommodasie aan Boland Tweekamp toegeken is, sal die toedeling  hiervan as volg hanteer word:-

  • Aan die mense wat al lank by Tweekamp betrokke is, al voorheen van die akkomodasie gebruik gemaak het en hulle verblyf vooraf betaal het.
  • Gesinne waar meer as 1 aan die byeenkoms sal deelneem en hulle verblyf vooraf betaal het.
  • Aan ouers/deelnemers wat op ‘n gereelde basis help en betrokke is as beamptes.

Ondervinding het ook die laaste paar jaar geleer dat heelwat van die ouers in elk geval van ander akkomodasie gebruik moet maak aangesien ons ’n groot span na Oudtshoorn neem

Dit is daarom belangrik dat as u nie by 18 Januarie 2020 of vroeër u verblyf met my persoonlik bevestig en betaal het nie, u nie kan aanneem dat daar wel verblyf by Kleinplaas beskikbaar sal wees nie. U moet dan eers met my kontak maak om vas te stel of daar nog blyplek is, voordat u geld elektronies oorbetaal of ’n inbetaling doen.

Aangesien die beskikbaarheid van die akkomodasie beperk is kan daar slegs van die opsies soos bo uiteengesit, gebruik gemaak word. Indien ouers net vir een nag wil bly dan moet hulle asseblief ook hulle eie reëlings tref by ander fasiliteite.

Kleinplaas het ook ‘n baie lekker kampplek. Die wat daarvan hou om te kamp, is baie welkom om  plek daar te bespreek.  Dit moet self gedoen word (tel – 044 272 5811).

BETALINGS

Alle betalings moet voor of op Woensdag 22 Januarie 2020 ontvang word of in die volgendebankrekening gedeponeer wees:

ABSA, Paarl    :           Takkode 33 42 10

Rekening         :           Boland Tweekamp

Rekeningnr     :           4050 770 764

VORMS

Alle vorms moet asseblief volledig ingevul word en as volg hanteer word

E-Pos die volgende 3 dokumente aan Len Symington by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    voor Woensdag   22 Januarie 2020 om 18:00 om te antwoord en u betaling te bevestig:

  1. Aanvaarding, reis- en verblyfreëlings en uiteensetting van betaling
  2. “Clothing Order” indien nie alreeds ingegee is nie. Wat verkieslik gedoen moet word
  3. Bankdepositostrokie waarop die atleet se naam by die verwysing ingevul is.

Atlete wat nie teen Woensdag 22 Januarie om 18:00 hulle vorms en betaling ingehandig het nie, sal ongelukkig uit die span gelaat en vervang moet word.

Alle atlete moet met aanvanklike affiliasie die  registrasievorm ingevul en ingehandig het .

Indien nie,  dan kan so ‘n atleet ongelukkig nie vir die span/ne oorweeg word nie en moet dit aan Len Symington besorg word voor die aanvang van die byeenkoms by Paarl Gimnasium .

 

KLEREDRAG

HARDLOOP:              A - Span. Swart hardloopbroek en Boland Tweekampfrokkie

B - Span en Ontwikkelingspan.  Swart hardloopbroek en ‘n geel frokkie.

SWEM:                       A,B en Ontwikkeling. Verkieslik ‘n swart  swembroek en ‘n geel swempet.

Tydens die optog sal bogenoemde hardloopdrag dan ook die span se drag wees. Almal moet  hardloopskoene of kaalvoet wees om eenvormigheid te verseker. Atlete meld aan om 07h00 aan oorkant van die pawiljoen op baan. Daar sal ’n beampte wees om te help met die uitsit ens.          

Klere moet op 18 Januarie 2020 by Mariana Symington en haar span aangepas word direk na die byeenkoms. Die “clothing order” moet ingevul en ingegee word aangsien klere bestel moet word. Maak  seker dat die regte grootte bestel word (Sien “Clothing order” ingesluit).  Ons ondervind elke jaar probleme hiermee aangesien daar net op die grootte bestel word en die klere nie aangepas word nie. Deelnemers wat nie hulle bestellings ingee nie sal ongelukkig nie klere kan kry nie.

Afhangende van hoe vinnig die klere gemaak en voorsien kan word deur die verskaffer, sal die klere afgehaal kan word rondom 29/30 Januarie 2020 by my huis in die Paarl. Indien nie, dan word dit saamgeneem en kan dit afgehaal word by Kleinplaas (Chalet 2) of Saterdagoggend by die atletiekbaan voor die byeenkoms begin. Die status hieromtrent sal deurgegee word.

 

NAWEEKPROGRAM

16:00 tot 21:00

Vrydag

31Jan 2020

Haal klere af indien dit nog nie gedoen is nie by Kleinplaas. Chalet 2

18:30

Vrydag

31Jan 20120

Spanbestuur vergader oor reëlings by High Gate Volstruisplaas

06:30

Saterdag

1 Feb 2019

Aanmeld by De Jager –sportkompleks – klere wat ook nog nie afgehaal is nie kan dit dan kry.

07:15

Saterdag

1 Feb 2019

Beamptes en tydhouers meld aan by wenpaal.

07:30

Saterdag

1 Feb 2019

Opening met optog om baan en ander formaliteite   – De Jager-sportkompleks

08:00

Saterdag

1 Feb 2019

Hardloopitems begin

±13:00

Saterdag

1 Feb 2019

Swem – N A Smit-swembad

19:00

Saterdag

1  Feb 2019

Prysuitdeling by High Gate

20:00 – 23:30

Saterdag

1 Feb 2019

Braai Ete en sokkie/dans High Gate

 

VOLGORDE VAN ITEMS BY DIE BYEENKOMS

Neem asseblief kennis van die volgorde van die byeenkoms. By die Liga byeenkoms van 18 Januarie sal ook in die volgorde aangebied word. Dit sal dan ook die volgorde wees vir die SA Kampioenskappe .

EVENT

RUNNING

EVENT

SWIMMING

1

Under 8 Girls

28

Under 8 Girls

2

Under 8 Boys

29

Under 8 Boys

3

Under 9 Girls

30

Special Needs

4

Under 9 Boys

31

Under 9 Girls

5

Under 11 Girls

32

Under 9 Boys

6

Under 11 Boys

33

Under 11 Girls

7

Special Needs

34

Under 11 Boys

8

Snr Master Ladies

35

Snr Master Ladies

9

Snr Master Men

36

Snr Master Men

10

Master Ladies

37

Master Ladies

11

Master Men

38

Master Men

12

Snr Vet Ladies

39

Under 13 Girls

13

Snr Vet Men

40

Under 13 Boys

14

Vet Ladies

41

Snr Vet Ladies

15

Vet Men

42

Snr Vet Men

16

Jnr Vet Ladies

43

Vet Ladies

17

Jnr Vet Men

44

Vet Men

18

Snr (Open) Ladies

45

Jnr Vet Ladies

19

Snr (Open) Men

46

Jnr Vet Men

20

Under 19 Boys

47

Snr (Open) Ladies

21

Under 17 Boys

48

Snr (Open) Men

22

Under 15 Boys

49

Under 19 Girls

23

Under 19 Girls

50

Under 19 Boys

24

Under 17 Girls

51

Under 17 Girls

25

Under 15 Girls

52

Under 17 Boys

26

Under 13 Girls

53

Under 15 Girls

27

Under 13 Boys

54

Under 15 Boys

 

PRYSUITDELINGSFUNKSIE EN DANS

Saterdagaand se prysuitdeling/dinee sal soos verlede jaar weer by die HIGHGATE VOLSTRUISPLAAS  gehou word.  Dit begin om 19:00 met die prysuitdeling in die saal. Daarna begin die bring-en braai en lekker sokkie!  Almal wat dit gaan bywoon  en daar wil braai  kan hulle eie vleis vir die braai asook likiede verversings  bring [daar sal egter ook kontantfasiliteite op HIGHGATE wees vir likiede benodighede]. Indien jy egter daar wil braai moet jy egter bespreek en betaal aangesien hulle uiteraard voorsiening moet maak vir die nodige vure/roosters. Die koste hieraanverbonde is R80 per persoon en  sluit dan die volgende in-: vuur asook  slaaie, roosterbroodjies,paptert en eetgerei [Daar kan ook gereël word vir braaipakke vir die diegene wat nie hulle eie wil saambring nie. Dit moet egter ook voor die tyd bestel en betaal word (verwys na vorm!).

Kom ons  Bolanders ondersteun die geleentheid weer soos verlede jaar en help om die wonderlike gees wat net by die Highgate byeenkoms is, verder te laat groei !!

Soos in die kennisgewing aangedui is die spanne wat na Oudtshoorn gaan ’n A, B en ’n Ontwikkelingspan. Dit is nie ’n Bolandspan/ne nie. Die Bolandspan word gekies om Boland tydens die SA Tweekamp Kampioenskappe te verteenwoordig. Indien daar nie by die riglyne gehou word nie, veroorsaak dit probleme met die erkenning aan atlete. Volgens Boland Tweekamp behoort  ’n atleet wat Oudtshoorn toe gaan en ‘n

atleet wat Boland verteenwoordig by die SA Kampioenskappe, nie dieselfde erkenning te kry nie.   Boland Tweekamp gee daarom slegs erkenning aan die atlete wat Boland by die SA Tweekamp Kampioenskappe verteenwoordig.

Boland bied die jaar saam met  Eden Tweekamp die byeenkoms aan en daarom het ons baie beamptes en tydhouers nodig. Kontak my asseblief hieromtrent indien is beskikbaar is. Ons het werklik baie hulp nodig!

Die Bestuur wens alle atlete voorspoed toe met die byeenkoms. Indien iets onduidelik is of as meer inligting verlang word, kontak my asseblief.

Tweekampgroete

LEN SYMINGTON

082 875 2257

 

Go to top