Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

ALGEMENE INLIGTING VIR OUDTSHOORN 2023

Die volgende provinsies neem gewoonlik deel aan dié byeenkoms :- WP, OP,Eden,  Griekwas, Grens en Boland.

Aangesien ons alreeds op 24 Januarie 2023 die spanne moet deurgee en omdat baie ander reëlings gefinaliseer moet word, gee ons solank vroegtydig die volgende belangrike inligting deur vir oorweging om u of u kinders beskikbaar te stel vir die spanne.

VERVOER

Vervoer in spanverband word nie gereël nie.  Atlete moet vir hulle eie vervoer sorg en verseker dat hulle betyds arriveer. 

VERBLYF EN KOSTE

Inskrywingsgelde  vir die byeenkoms is R250 per atleet.

Verblyfpakkette, op ‘n Bed -basis vir  3 en 4 Februarie  is vir Boland atlete en hul ouers by die Kleinplaas Vakansieoord in Oudtshoorn beskikbaar ( dit sluit nie etes in nie, is  beperk en onderhewig aan die voorwaardes soos onder weergegee). Die verskillende opsies is beskikbaar en kostes is as volg:-

OPSIE

 

BESKRYWING

 

HOEVEELHEID BESKIKBAAR

 

KOSTE VIR DIE 2 DAE

A

4 Bed standaard oopplan chalet met badkamer en kombuis

 

20

 

R2,150

B

4 Bed luukser  oopplan chalet met badkamer en kombuis.

 

12

 

R2,350

C

5-bed 1 slaapkamer chalet met badkamer en kombuis 

 

3

 

R2,550

D

6-bed 2 slaapkamer chalet met badkamer en kombuis.

 

12

 

R3,100

 

E

 

2 - bed kamer

 

 

3

R1,520

 

Die hele Kleinplaas is vir die naweek bespreek deur van die verskillende provinsies wat aan die byeenkoms deelneem waarvan die grootste hoeveelheid chalets aan Boland Tweekamp toegeken is.  Die  akkommodasie wat aan Boland Tweekamp toegeken is, se toedeling sal as volg hanteer word:-

  • Aan die mense wat al lank by Tweekamp betrokke is, al voorheen van die akkomodasie gebruik gemaak het en hulle verblyf vooraf betaal het.
  • Gesinne waar meer as 1 aan die byeenkoms sal deelneem en hulle verblyf vooraf betaal het.
  • Aan ouers/deelnemers wat op ‘n gereelde basis help en betrokke is as beamptes.

Ondervinding het ook die laaste paar jaar geleer dat heelwat van die ouers in elk geval van ander akkomodasie gebruik moet maak aangesien ons ’n groot span na Oudtshoorn neem

Dit is daarom belangrik dat as u nie by 20 Januarie 2023 of vroeër u verblyf met my persoonlik bevestig en betaal het nie, u nie kan aanneem dat daar wel verblyf by Kleinplaas beskikbaar sal wees nie. U moet dan eers met my kontak maak om vas te stel of daar nog blyplek is, voordat u geld elektronies oorbetaal of ’n inbetaling doen.

Aangesien die beskikbaarheid van die akkomodasie beperk is kan daar slegs van die opsies soos bo uiteengesit, gebruik gemaak word. Indien ouers net vir een nag wil bly dan moet hulle asseblief ook hulle eie reëlings tref by ander fasiliteite.

Kleinplaas het ook ‘n baie lekker kampplek. Die wat daarvan hou om te kamp, is baie welkom om  plek daar te bespreek.  Dit moet self gedoen word (tel – 044 272 5811).

BETALINGS

Alle betalings moet voor of op Woensdag 25 Januarie 2023 ontvang word of in die volgende bankrekening gedeponeer wees:

ABSA, Paarl    :           Takkode 33 42 10

Rekening         :           Boland Tweekamp

Rekeningnr     :           4050 770 764

VORMS

Alle vorms moet asseblief volledig ingevul word en as volg hanteer word (dit word uitgegee met die aankondiging van die spanne op 21 Januarie 2023.

Die “Clothing order” moet ingegee word op 21 Januarie 2023!!!!!

E-Pos net die volgende 2 dokumente aan Len Symington by symingtonl@pvbm.co.za    voor Woensdag   25 Januarie 2023 om 12:00 om te antwoord en u betaling te bevestig. Doen dit asseblief vroeër as u kan:-

  1. Aanvaarding, reis- en verblyfreëlings en uiteensetting van betaling
  2. Bankdepositostrokie waarop die atleet se naam by die verwysing ingevul is.

Atlete wat nie teen Woensdag 25 Januarie om 12:00 hulle vorms en betaling ingehandig het nie, sal ongelukkig uit die span gelaat en vervang moet word.

Alle atlete moet met aanvanklike affiliasie die  registrasievorm ingevul en ingehandig het .

Indien nie,  dan kan so ‘n atleet ongelukkig nie vir die span/ne oorweeg word nie en moet dit aan my besorg word voor die aanvang van die byeenkoms.

KLEREDRAG

HARDLOOP:              A - Span. Swart Boland hardloopbroek en Boland Tweekampfrokkie

B - Span en Ontwikkelingspan.  Swart Boland hardloopbroek en ‘n geel frokkie.

SWEM:                       A,B en Ontwikkeling. Verkieslik ‘n swart  swembroek en ‘n geel swempet.

Tydens die optog sal bogenoemde hardloopdrag dan ook die span se drag wees. Almal moet  hardloopskoene of kaalvoet wees om eenvormigheid te verseker. Atlete meld aan om 07h30 aan oorkant van die pawiljoen op baan. Daar sal ’n beampte wees om te help met die uitsit ens.          

Klere moet op 21 Januarie by Mariana Symington en haar span aangepas word direk na die byeenkoms by die atletiebaan. Die “clothing order” moet ingevul en ingegee word aangsien klere bestel moet word. Maak  seker dat die regte grootte bestel word (Sien “Clothing order” ingesluit).  Ons ondervind elke jaar probleme hiermee aangesien daar net op die grootte bestel word en die klere nie aangepas word nie. Deelnemers wat nie hulle bestellings ingee nie sal ongelukkig nie klere kan kry nie.

Die klere sal dan afgehaal kan word vanaf Maandag 30 Januarie tot Donderdag 2 Februarie 2023  by my huis in die Paarl – Lemoenkloofweg 32 – Kontak asseblief vir Mariana by 082 807 5887 om reëlings hiervoor te tref. Indien nie, dan word dit saamgeneem en kan dit afgehaal word by Kleinplaas (Chalet 2) vanaf 16h00 tot 21h00 op Vrydag 3 Februarie of Saterdagoggend by die atletiekbaan voor die byeenkoms begin.

NAWEEKPROGRAM

16:00 tot 21:00

Vrydag

3 Feb 2023

Haal klere af indien dit nog nie gedoen is nie by Kleinplaas. Chalet 2

18:30

Vrydag

3 Feb 2023

Spanbestuur vergader oor reëlings by High Gate Volstruisplaas

07:00-07:15

Saterdag

4 Feb 2023

Aanmeld by De Jager –sportkompleks – klere wat ook nog nie afgehaal is nie kan  dan gekry word.

07:15

Saterdag

4 Feb 2023

Beamptes en tydhouers meld aan by wenpaal.

08:00

Saterdag

4 Feb 2023

Opening met optog om baan en ander formaliteite   – De Jager-sportkompleks

08:30

Saterdag

4 Feb 2023

Hardloopitems begin

±12:00

Saterdag

4 Feb 2023

Swem – N A Smit-swembad – 1 uur na afhandeling van hardloop items

18:458

Saterdag

4 Feb 2023

Prysuitdeling by High Gate

20:00 – 23:30

Saterdag

4 Feb 2023

Braai Ete en sokkie/dans High Gate

 

 

VOLGORDE VAN ITEMS BY DIE BYEENKOMS

Neem asseblief kennis van die volgorde van die byeenkoms.  Dit sal dan ook heel moontlik weer die volgorde wees wat by die SA Kampioenskappe gevolg sal word.

 

EVENT

RUNNING

EVENT

SWIMMING

1

Under 8 Girls

1

Under 8 Girls

2

Under 8 Boys

2

Under 8 Boys

3

Special needs

3

Special Needs

4

Under 9 Girls

4

Under 9 Girls

5

Under 9 Boys

5

Under 9 Boys

6

Under 11 Girls

6

Under 11 Girls

7

Under 11 Boys

7

Under 11 Boys

8

 +70 Ladies

8

+70 Ladies

9

 +70 Men

9

+70 Men

10

 + 60 Ladies

10

+ 60 Ladies

11

 + 60 Men

11

+ 60 Men

12

 + 50 Ladies

12

+ 50 Ladies

13

 + 50 Men

13

+ 50 Men

14

 + 40 Ladies

14

+ 40 Ladies

15

 + 40 Men

15

+ 40 Men

16

Senior Ladies 22-39

16

Senior Ladies 22-39

17

Senior Men 22-39

17

Senior Men 22-39

18

Junior Ladies 19-21

18

Junior Ladies 19-21

19

Junior Men 19-21

19

Junior Men 19-21

20

Under 19 Girls

20

Under 19 Girls

21

Under 19 Boys

21

Under 19 Boys

22

Under 17 girls

22

Under 17 girls

23

Under 17 Boys

23

Under 17 Boys

24

Under 15 Girls

24

Under 15 Girls

25

Under 15 Boys

25

Under 15 Boys

26

Under 13 Girls

26

Under 13 Girls

27

Under 13 Boys

27

Under 13 Boys

 

PRYSUITDELINGSFUNKSIE EN DANS/SOKKIE

Saterdagaand se prysuitdeling/dinee sal soos verlede jaar weer by die HIGHGATE VOLSTRUISPLAAS  gehou word.  Dit begin om 18:45 met die prysuitdeling in die saal. Daarna begin die bring-en braai en lekker sokkie!  Almal wat dit gaan bywoon  en daar wil braai  moet so aandui en die betaling vir die ete maak - R140 (wat die volgende insluit vure, roosters, slaaie, roosterbroodjies, paptert en eetgerei asook 'n braaipak wat ‚ tjop, wors en sosatie insluit.).  Dit moet egter ook voor die tyd bestel en betaal word (verwys na vorm!). Eie dringoed kan saamgebring word en daar sal ook “n fasiliteit wees waar drinkgoed kontant aangekoop kan word.

Highgate bied ook die Saterdagmiddag en Sondag spesiale toere aan vir Tweekampers teen R35.

Kom ons  Bolanders ondersteun die geleentheid weer soos in die verlede en help om die wonderlike gees wat net by die Highgate byeenkoms is, verder te laat groei !!

Soos in die kennisgewing aangedui is die spanne wat na Oudtshoorn gaan ’n A, B en ’n Ontwikkelingspan. Dit is nie ’n Bolandspan/ne nie. Die Bolandspan word gekies om Boland tydens die SA Tweekamp Kampioenskappe te verteenwoordig. Indien daar nie by die riglyne gehou word nie, veroorsaak dit probleme met die erkenning aan atlete. Volgens Boland Tweekamp behoort  ’n atleet wat Oudtshoorn toe gaan en ‘n

atleet wat Boland verteenwoordig by die SA Kampioenskappe, nie dieselfde erkenning te kry nie.   Boland Tweekamp gee daarom slegs erkenning aan die atlete wat Boland by die SA Tweekamp Kampioenskappe verteenwoordig.

Die Bestuur wens alle atlete voorspoed toe met die byeenkoms. Onnodig om uit te wys dat die reëlings onderhewig is aan verandering en dat indien iets verander ons so gou as moontlik dit sal kommunikeer.

Indien iets onduidelik is of as meer inligting verlang word, kontak my asseblief.

Tweekampgroete

 

LEN SYMINGTON

082 875 2257

Go to top