Skrywe oor AJV

Beste Tweekampers

Glo en vertrou dit gaan nog goed met almal, dat julle nog gesond is en darem tyd kry om te oefen.

Soos julle weet is almal baie ontwrig deur die Covid-19 pandemie en gepaardgaande reëls en regulasies.

Na aanleiding hiervan gee ek so ‘n bietjie terugvoer oor sake wat hierdeur ontwrig is:-

 1. Verblyf in Oudsthoorn by Kleinplaas vir die SA’s
   • Ons was gelukkig genoeg en het met Kleinplaas reggekom en al die verblyfkostes is terug betaal  aan die ouers wie daar plek bespreek en betaal het. Hierdie mense het dan sommer ook hulle fotogeld teruggekry saam met die terugbetaling van die verblyf.
 1. Inskrywingsgelde vir SA’s
  • Eden Tweekamp het van die gelde terugbetaal. Die geld word gehou deur Boland Tweekamp en sal in die komende seisoen afgespeel word teen kostes wat julle moet aangaan (soos registrasiegelde en ander uitgawes deur die seisoen). Dit word gedoen as gevolg van bankkostes en baie onnodige werk.
 1. Fotogelde - SA’s
  • Dit is ook terugontvang en word gehou en sal hanteer word soos genoem in punt 2
 1. Ekstra etekaartjies vir SA’s
  • Dit is ook terugontvang en word gehou en sal hanteer word soos genoem in punt 2
 1. Klere  vir SA’s
  • Al die die klere wat bestel was, is ontvang en is beskikbaar by Mariana. Sy kan dus in die verband gekontak word om dit af te haal. Haar nommer is 082 807 5887
 1. AJV en prysuitdelingsfunksie
  • Volgens ons grondwet moet die Algemene Jaar Vergadering voor die einde van Junie gehou word. As gevolg van die inperkings sal dit ongelukkig nie kan plaasvind voor die einde van Junie nie en word kennis gegee dat die vergadering dan onbepaald uitgestel word. Sodra daar meer duidelikheid is oor wat die toekoms inhou sal daar op ‘n datum besluit word en sal ‘n kennisgewing  in die verband uitgetuur word. Tot tyd en wyl dit gebeur sal die “ou” bestuur nog waarneem.  Indien die inperkings nie verder verlig word voor die einde van Augustus nie, dan sal  oorweging gegee word om die AJV virtueel te hou.
 1. Die 2020/21 Seisoen
  • Wat die nuwe seisoen gaan inhou sal ook net tyd ons leer. Ons sal egter soos wat daar enige rigting is besluite neem en dit dan deurgee.

Indien iemand egter voorsien dat hulle nie in die volgende seisoen meer betrokke gaan wees by Tweekamp nie of dat die gelde wat ter sprake is dringend nodig is, kontak my asseblief dan kan ons dit as uitsonderings hanteer.

Laat weet asseblief as iets onduidelik is of as meer inligting nodig is.

Vriendelike groete

Len Symington

 

Go to top