INLIGTING TEN OPSIGTE VAN DIE 2019/20 SEISOEN

Ons is alweer so te sê aan die begin van die nuwe seisoen.  Ons as bestuur is soos gewoonlik weer baie opgewonde en verbind om dit weer ‘n suksesvolle seisoen te maak.

Ons webtuiste sal ook binne die volgende paar dae  opdateer wees met al die nuutste inligting en vorms vir die nuwe seisoen.  Ons webadres is www.bolandtweekamp.org.za. Kyk asseblief gereeld daarna aangesien dit die amptelike medium  is waarmee ons kommunikeer.

Van die  veranderinge die komende seisoen is dat  daar ook ‘n senior meesters afdeling gaan wees (die wat 70 en ouers is).

Die beplannig is dan ook dat alle Liga byeenkomste om 09h00 sal begin.

Skole Kompetisie

Die skole kompetisie het  die afgelope jaar aansienlik gegroei.  Laerskool Gimnasium was dan ook die wenner by die SA Kampioenskappe wat in Port Elizabeth gehou was.  Indien daar enige onduidelikheid omtrent die skole kompetisie is, kontak my asseblief.

 Vir meer duidelikheid voorsien ek u van die volgende belangrike inligting:-

Byeenkomste

Die volgende byeenkomste word beplan vir die nuwe seisoen:-

 

DATUM

TIPE BYEENKOMS

PLEK

12 Oktober 2019

Liga

Paarl - Hoërskool  Gimnasium

19  Oktober 2019

Liga

Malmesbury  - Hoërskool Swartland

2 November 2019

Liga

Citrusdal – Laerskool Olifanfsvallei

16 November 2019

Liga

Bonnievale - Hoërskool Bonnievale

18 Januarie 2020

Liga

Paarl - Hoërskool  Gimnasium  - Sal nog bevestig word

1 Februarie 2020

Interprovinsiaal

Oudtshoorn

22 Februarie 2020

Liga – Boland Kampioenskappe

Wellington - Hugenote Hoërskool

20/21  Maart 2020

SA Kampioenskappe

Oudtshoorn

Soos u sal sien is van die plekke waar dit sal plaasvind, ook aangedui.  Dit is egter voorlopig aangesien die gereedheid van die fasiliteite, veral die swembaddens, soms ‘n probleem kan wees. Ons sal egter alles binne ons vermoë doen om by die aangeduide datums/plekke te bly.  Indien nie, dan sal dit betyds in die kennisgewing wat voor die byeenkoms uitgaan, aangedui word.

Om die administrasie nog beter te laat verloop is dit noodsaaklik dat inskrywings voor die tyd gedoen word.  Die detail hiervan sal op elke byeenkoms se kennisgewing verskyn wat ook op die webwerf sal wees ‘n week voor die tyd.  Ons sal weer verkies dat inskrywings via ons webtuiste gedoen  word.  Uitsonderinge sal nog hanteer word en dit moet met my gereël word.  Soos gesien kan word, dui ons twee tye aan.  Een vir aanmeld en een vir begin.  Dit is nodig dat deelnemers voor die tyd daar is sodat al die kontroles gedoen kan word.  Indien almal op die nippertjie aankom, dan is dit onmoontlik vir ons om stiptelik te kan begin.

Verkiesing vir Bolandspanne

Daar is twee byeenkomste waarvoor ons spanne kies.  Die eerste is die Interprovinsiale byeenkoms  in Oudtshoorn en die tweede is die SA Kampioenskappe.  Om vir die spanne te kwalifiseer is die volgende nodig:-

 1. Oudtshoorn
 • Enige geaffilieerde atleet (volledig geaffilieer en betaal), wat aan ten minste 2 byeenkomste in die eerste helfte van die seisoen deelgeneem het en kwalifiseer, kan vir die A, B of Ontwikkelingspan na Oudtshoorn gekies word indien hy/sy vooraf beskikbaarheid bevestig het en aan die byeenkoms in Januarie deelneem.
 • Nuwe atlete wat vanaf Januarie in die tweede helfte van die seisoen by Boland Tweekamp affilieer (en wat die potensiaal het om te kan kwalifiseer vir die span na sie SA kampioenskappe) en  ou atlete wat nie aan 2 byeenkomste in die eerste helfte van die seisoen deelgeneem het nie en wat aan die byeenkoms in Januarie deelneem, geaffilieer is en kwalifiseer, kan in die Ontwikkelingspan opgeneem word indien hy/sy vooraf beskikbaarheid bevestig het.
 1. SA’s

Vir bestaande/geaffilieerde atlete

Moet aan drie byeenkomste (waarvan een in 2020  moet wees) en die Bolandkampioenskappe deelneem. (Hierdie reël geld net vir die kategorieë waar daar meer as 5 atlete aktief gedurende die jaar deelneem.)

Indien ‘n atleet aan 3 byeenkomste deelgeneem het maar as gevolg van siekte of insluiting in ‘n ander provinsiale span nie aan die Bolandkampioenskappe kan deelneem nie, dan kan so iemand slegs oorweeg word met die voorlegging van ‘n geldige mediese sertifikaat, ander bewyse en indien so iemand nie ‘n grensgeval is nie.

Vir nuwe atlete wat vanaf Januarie 2020 by Boland aansluit

Moet aan 2 byeenkomste deelneem en die Bolandkampioenskappe. Indien ‘n atleet aan 2 byeenkomste deelgeneem  het  maar as gevolg van siekte of insluiting in ‘n ander provinsiale span nie aan die Bolandkampioenskappe kan deelneem nie, dan kan so iemand slegs oorweeg word met die voorlegging van ‘n geldige mediese sertifikaat, ander bewyse en indien so iemand nie ‘n grensgeval is nie.

Dit is dus belangrik om seker te maak dat daar aan die nodige getal byeenkomste deelgeneem word soos bo aangedui, aangesien beserings later in die seisoen en ander aktiwiteite ook ‘n rol kan/gaan speel.

Die volgende prestasievereistes is daar gestel om vir die spanne na inter-provinsiale en SA’s byeenkomste te kwalifiseer:-

Die volgende vereistes dien as riglyn vir Bolandspan na SA’s

 • Voldoen aan die minimum vereistes (getal punte) soos deur bestuur besluit is. (2,000 punte) vir ouderdomsgroepe O/9 tot Ope afdeling en 1,800 vir Junior Veterane tot Meesters.  Indien die Ope spanne nie vol senior atlete is nie, dan kan onder 17 en 19 atlete oorweeg word en moet hulle dan ten minste 2,000 punte op die ope tabel kry.)

Die volgende vereistes dien as riglyne vir Bolandspanne na inter-provinsiale byeenkoms.

Boland A -Span

 • Voldoen aan die minimum vereistes soos deur bestuur bepaal is. (1,800 punte vir O/8, 2,000 punte vir O/9 tot O/19 en 1,800 punte vir seniors tot senior veterane.  Indien Ope spanne nie genoeg senior atlete het nie, dan kan O/17 en O/19 atlete oorweeg word en hulle moet dan ten minste 1,800 op die senior tabel kry.)

Boland B - Span

 • Voldoen aan die minimum vereistes soos deur bestuur bepaal is. (1,600 punte vir O/8, 1,800 punte vir O/9 tot O/19 en 1,600 punte vir seniors tot senior veterane.  Indien Ope spanne nie vol senior atlete is nie dan kan  O/17 en O/19 atlete oorweeg word en hulle moet dan ten minste 1,600 op die senior tabel kry.)  Die atlete wat vir die span gekies word, word die geleentheid gegee om ‘n bietjie meer blootstelling aan groter kompetisie te kry. Hulle kan onder geen omstandighede aanspraak maak op erkenning vir bv. Boland of erekleure nie.

Ontwikkelingspan

 • Voldoen aan die minimum vereistes soos deur bestuur bepaal is. (1,500 punte vir O/8, 1,600 punte vir O/9 tot O/19 en 1,500 punte vir seniors tot senior veterane.  Indien Ope spanne nie vol senior atlete is nie dan kan  O/17 en O/19 atlete oorweeg word en hulle moet dan ten minste 1,600 op die senior tabel kry.)  Die atlete wat vir die span gekies word, word die geleentheid gegee om ‘n bietjie meer blootstelling aan groter kompetisie te kry. Hulle kan onder geen omstandighede aanspraak maak op erkenning vir bv. Boland of erekleure nie

Die Boland Kampioenskappe word gebruik om die span na die SA’s te kies.  Die eerste 4 atlete by die byeenkoms wat aan die ander vereistes voldoen en beskikbaar is, word gekies vir die span. (Uitsonderings soos bo genoem).  Die 5de atleet kan op meriete of deur die bestuur aangewys word.  In so ‘n geval sal die hoeveelheid byeenkomste waaraan deelgeneem was en die prestasies tydens die byeenkomste, oorweeg word.

Die provinsiale byeenkoms op 18 Januarie 2020 word gebruik om spanne na Oudtshoorn te kies. Die eerste 5 atlete by die byeenkoms wat aan die ander vereistes voldoen en beskikbaar is, word gekies vir die A-span en die volgende  5 vir die B-span en 5 vir die Ontwikkelingspan.  (Uitsonderings is atlete wat aan al die vereistes voldoen het maar nie aan die byeenkoms op 18 Januarie 2020 kan deelneem nie as gevolg van siekte of as hulle in ‘n verteenwoordigende atletiek of swemspan opgeneem is of ander geldige rede).

Persverklarings

Die inhoud van alle persverklarings met betrekking tot Boland Tweekamp of plaas van foto’s en gepaardgaande byskrifte oor atlete se prestasies in die media moet VOORAF met die bestuur uitgeklaar word.

Kleredrag

Atlete mag nie in Boland-klere by gewone byeenkomste deelneem nie.  Boland-klere word by die SA Kampioenskappe en deur die A-span na die Interprovinsiale byeenkoms gedra.  Atlete moet verkieslik in hul skool (of klub) se frokkies, broekies en swembroeke geklee wees by gewone byeenkomste.  Skole mag hulle eie reëls oor korrekte kleredrag hê waarby atlete ook moet hou.

Inskrywing vir elke gewone byeenkoms

Atlete moet inskryf vir elke byeenkoms waaraan hulle wil deelneem.  Soos alreeds genoem moet dit via die webwerf gedoen word.  Atlete moet by die byeenkoms aanmeld om te bevestig dat inskrywing ontvang is.  As iemand nie vooraf ingeskryf is nie, is daar elke keer ‘n laat inskrywingsboete van R50 wat eers betaal moet word.

Inskrywings sluit 2 dae voor byeenkomste, met ander woorde, Donderdae 19:00 vir Saterdae.  Vir diegene wat nie toegang tot internet het nie, kan die inskrywing dan per faks of e-pos  na Len Symington gestuur word.  Die nommers sal in die detail kennisgewing gegee word.  Dit moet dan in die volgende formaat gedoen word:-

Klub:  …Hoërskool Die Beste...

 

SA Nommer

Van

Naam

Geslag
en Groep

Gebore

Besoeker of Geaffilieer

Kry op uitslae

Eenkamper

Jan

S o.15

ddmmjjjj

Besoeker

Of nuut

Tweekamper

Mams

Dames Vet.

ddmmjjjj

Wil affilieer

Dié inligting is veral belangrik wanneer ‘n atleet vir die eerste keer by Boland inskryf aangesien dit bepaal in watter ouderdomsgroep deelgeneem word en die inligting is nodig om die atleet op die rekenaar te registreer.

Affiliasie en ander gelde

Let wel! Affiliasiegelde moet minstens by die tweede byeenkoms waaraan deelgeneem word, betaal word, anders sal jy nie kan deelneem nie, sal R150 beloop. Van die affiliasievorms sal ook by die byeenkomste beskikbaar wees.  Die vorms is egter ook op die webwerf.  Dit kan dus voor die tyd ingevul word en dan net by die eerste byeenkoms ingegee word met die betaling van affiliasiegelde.   Daar moet veral verseker word dat die e-pos adres en telefoon nommers reg en volledig is.

Gesinne wat 3 of meer atlete affilieer betaal R300 vir die eerste 2 atlete en daarna R50 per atleet.

Skole kan ook affilieer teen R200 per seisoen.

Ander gelde

Besoekers by ‘n byeenkoms (slegs 2 keer toegelaat) – R50.00.  Dit is slegs vir nuwe deelnemers.

Besoekersgelde sal ongelukkig nie afgetrek word van jou affiliasiegelde as jy besluit om te affilieer nie. Affilieer dus sommer met jou eerste byeenkoms.

Laatinskrywingsboete – R50 elke keer.

Boland Tweekamp se bank besonderhede is as volg indien direkte betalings gedoen wil word:-

Bank                           - ABSA Paarl

Takkode                     - 334210

Rekening                  - Boland Tweekamp

Rekeningnommer    - 4050 770 764

Tye waarop byeenkomste begin (oor die algemeen)

Laatinskrywings                               8:00 – 8:30

Kontroleer dat ingeskryf is               8:15 – 8:45

Hardloop begin                                9:00

Swem begin                                     Minstens  ±20 minute na voltooiing van alle hardloop-items

Hardloopvolgorde sal as volg wees maar kan oor verander word gegewe omstandighede:-

 

 

Afstand

Geslag

Ouderdom

1

400 meter

Seuns en Dogters

O/8 en senior meesters

2

800 meter

Seuns en dogters

O/9, O/11 en meesters

3

1200 meter

Seuns

O/13

4

1000 meter

Seuns/Dogter/Mans/Dames

DO/13, O/15, O/17, O/19, Snr. Dames, JV mans en dames, Vet mans en dames en senior Veterane mans en dames

5

1600 meter

Seuns/Mans

O/15, O/17, O/19 en senior mans

Geen bane word geloot by ligabyeenkomste nie.

As daar min atlete in ‘n ouderdomsgroep is, kan dit volgemaak word met ‘n volgende ouderdomsgroep.

Swemvolgorde sal as volg wees maar kan oor verander word gegewe omstandighede:-

 1. 25m - O/8 seuns en dogters
 2. 50m -  O/9, O/11 seuns/dogter en atlete bo 60.
 3. 100m - O/13, O/15, O/17, O/19, veteranegroepe en ope afdelings.

Geen bane word geloot by ligabyeenkomste nie en alle bane word volgemaak met dogters en seuns en dan met die volgende ouderdomsgroep.

Ons verwag dat byeenkomste ongeveer ±3½ uur sal duur.

Erkenning deur skole aan atlete

Aangesien die toeken van ere kleure aan atlete wat aan tweekamp deelneem in sekere gevalle ‘n probleem vir skole is, het die bestuur besluit op die volgende aanbeveling:-

-  Indien ‘n atleet onder die eerste 25% van die totale deelnemers kom by die SA kampioenskappe dan verdien so iemand ere kleure

-  Indien ‘n atleet aan die SA Kampioenskappe deelgeneem het en nie onder die eerste 25% van die totale deelnemers geëindig het nie maar wel meer as 2,000 punte verdien het, dan kwalifiseer so iemand vir half kleure.

-  Indien onder 17 en 19 atlete aan die ope afdeling deelneem, dan sal hulle punte verwerk word na hulle spesifieke ouderdomsgroep.

Kontak my of van die ander bestuurslede indien enige iets onduidelik is of as meer inligting verlang word.

Vriendelike tweekamp groete

L Symington

VOORSITTER

 

Go to top