Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

TERUGVOER OOR DIE AJV EN INLIGTING TEN OPSIGTE VAN DIE 2020/21 SEISOEN

Die AJV is afgehandel op 30 November 2020. Tydens die vergadering is die nuwe bestuur vir die komende seisoen gekies en lyk as volg:-

Len Symington

Voorsitter

Dirk Malan

Onder Voorsitter

Coenie Slabbert

Tesourier

Mariana Symington

Sekretaresse

Coenie van Vuuren

Addisionele Lid

Mariaan Malan

Addisionele Lid

Marie v d Merwe

Addisionele lid

Marli Slabbert

Addisionele lid

Surien v Litsenborgh

Addisionele lid

Tiaan Pretorius

Addisionele lid

Shaun Viviers

Addisionele lid

Baie welkom vir die nuwe lede op die bestuur.

Tydens dié vergadering is die volgende erkenning aan presteerders gegee:-

 1. Beste O/17 Seuns Span - Hoërskool  Bredasdorp
 2. Beste Laerskole span - Laerskool Paarl Gimnasium
 3. Meeste punte in seisoen  - Mariaan Malan – 16,130 punte
 4. Beste Atlete van die seisoen
 • Junior Victor Ludorum - Dieter Naude – 2,411punte
 • Junior Victrix Ludorum - Abigail Kotze – 2,339 punte
 • Senior Victor Ludorum - Rudolf de Wet – 2,271 punte
 • Senior Victrix Ludorum - Selma du Preez – 2,244 punte
 • Veterane Victor Ludorum - Coenie Slabbert – 2,356 punte
 • Veterane Victrix Ludorum - Liezel Wessels/Mariaan Malan – 2,334 punte
 1. Beste Tweekamp skool - Laerskool Paarl Gimnasium

Baie geluk aan al die presteerders.

In hierdie snaakse tye het ons die eerste byeenkoms agter die rug en oor die algemeen het dit goed gegaan. Ons as bestuur is soos gewoonlik weer baie opgewonde en verbind om dit weer ‘n suksesvolle seisoen te maak al is dit onder vreemde omstandighede. Net tyd sal leer hoe die jaar verder verloop.

Ons webtuiste is ook opdateer met al  die nuutste inligting en vorms vir die nuwe seisoen.  Ons webadres is;- www.bolandtweekamp.org.za. Kyk asseblief gereeld daarna aangesien dit die amptelike medium  is waarmee ons kommunikeer.

Byeenkomste

Die volgende byeenkomste word beplan vir die res van die seisoen:-

DATUM

TIPE BYEENKOMS

PLEK

 16 Januarie 2021

Liga

Curro - Langebaan

30  Januarie 2021

Liga

Hoërskool Paarl Gim of alternatief

13 Februarie 2021

Liga

Hoërskool Paarl Gim of alternatief

20 Februarie 2021

Liga – Boland Kampioenskappe

Wellington - Hugenote Hoërskool

2/3 April 2021

SA Kampioenskappe

Oudtshoorn

Soos u sal sien is van die plekke waar dit sal plaasvind, ook aangedui.  Dit is egter voorlopig aan-gesien die gereedheid van die fasiliteite, veral die swembaddens, soms ‘n probleem kan wees. Verder is Covid nou ook nog  ‘n verdere oorweging.Ons sal egter alles binne ons vermoë doen om by die aangeduide datums/plekke te bly.  Indien nie, dan sal dit betyds in die kennisgewing wat voor die byeenkoms uitgaan, aangedui word.

Om die administrasie  beter te laat verloop is dit noodsaaklik dat inskrywings voor die tyd gedoen word.  Die detail hiervan sal op elke byeenkoms se kennisgewing verskyn wat ook op die webwerf sal wees ‘n week voor die tyd.  Ons sal weer verkies dat inskrywings via ons webtuiste gedoen  word.  Uitsonderinge sal nog hanteer word en dit moet met my gereël word.  Soos gesien kan word, dui ons twee tye aan.  Een vir aanmeld en een vir begin.  Dit is nodig dat deelnemers voor die tyd daar is sodat al die kontroles gedoen kan word.  Indien almal op die nippertjie aankom, dan is dit onmoontlik vir ons om stiptelik te kan begin.

Met die Covid regulasies mag daar geen toeskouers wees nie. Ons het by Bonnievale in ‘n mate probleme hiermee ervaar. Om almal te beskerm, veral ook die skole waar ons dit sal aanbied, is dit baie belangrik om kennis hiervan te neem. Dit is daarom belangrik dat so min as moontlik mense saamkom na byeenkomste. Die wat wel saamkom (en nie beamptes is nie) moet in hulle motors wag of die perseel verlaat. Hierdie versoek sal baie strenger toegepas moet word en daarom vra ons asseblief almal se samewerking en begrip in die verband. Indien ons nie hierby hou nie sal ons nie byeenkomste kan aanbied nie.

Verkiesing vir Bolandspanne

Met die Interprovinsiale byeenkoms wat afgestel is sal daar dan net ‘n Bolandspan gekies word wat na die SA Kampioenskappe sal gaan (uiteraard as dit sal voortgaan en wat net tyd ons sal leer).  Om vir die span te kwalifiseer is die volgende nodig:-

Vir bestaande/geaffilieerde atlete

Moet aan 1 byeenkoms en die Bolandkampioenskappe deelneem. Hierdie is tans net ‘n aanduiding aangesien toekomstige byeenkomste ook in gedrang kan kom. Dan sal die hoeveelheid byeenkomste uiteraard gewysig word.(Hierdie reël geld net vir die kategorieë waar daar meer as 5 atlete aktief gedurende die jaar deelneem.)

Indien ‘n atleet aan 1 byeenkoms deelgeneem het maar as gevolg van siekte of insluiting in ‘n ander provinsiale span nie aan die Bolandkampioenskappe kan deelneem nie, dan kan so iemand slegs oorweeg word met die voorlegging van ‘n geldige mediese sertifikaat, ander bewyse en indien so iemand nie ‘n grensgeval is nie.

Vir nuwe atlete wat vanaf Januarie 2021 by Boland aansluit

Moet aan 1 byeenkoms deelneem en die Bolandkampioenskappe. Indien ‘n atleet aan 1 byeenkoms deelgeneem  het  maar as gevolg van siekte of insluiting in ‘n ander provinsiale span nie aan die Bolandkampioenskappe kan deelneem nie, dan kan so iemand slegs oorweeg word met die voorlegging van ‘n geldige mediese sertifikaat, ander bewyse en indien so iemand nie ‘n grensgeval is nie.

Dit is dus belangrik om seker te maak dat daar aan die nodige getal byeenkomste deelgeneem word soos bo aangedui, aangesien beserings later in die seisoen en ander aktiwiteite ook ‘n rol kan/gaan speel.

Die volgende prestasievereistes is daar gestel om vir die spanne na  SA’s te kwalifiseer:-

 • Voldoen aan die minimum vereistes (getal punte) soos deur bestuur besluit is. (2,000 punte) vir ouderdomsgroepe O/9 tot Ope afdeling en 1,800 vir Junior Veterane tot Meesters.  Indien die Ope spanne nie vol senior atlete is nie, dan kan onder 17 en 19 atlete oorweeg word en moet hulle dan ten minste 2,000 punte op die ope tabel kry).

Die Boland Kampioenskappe word gebruik om die span na die SA’s te kies.  Die eerste 4 atlete by die byeenkoms wat aan die ander vereistes voldoen en beskikbaar is, word gekies vir die span. (Uitsonderings soos bo genoem).  Die 5de atleet kan op meriete of deur die bestuur aangewys word.  In so ‘n geval sal die hoeveelheid byeenkomste waaraan deelgeneem was en die prestasies tydens die byeenkomste, oorweeg word.

Persverklarings

Die inhoud van alle persverklarings met betrekking tot Boland Tweekamp of plaas van foto’s en gepaardgaande byskrifte oor atlete se prestasies in die media moet VOORAF met die bestuur uitgeklaar word.

Kleredrag

Atlete mag nie in Boland-klere by gewone byeenkomste deelneem nie.  Boland-klere word by die SA Kampioenskappe en deur die A-span na die Interprovinsiale byeenkoms gedra.  Atlete moet verkieslik in hul skool (of klub) se frokkies, broekies en swembroeke geklee wees by gewone byeenkomste.  Skole mag hulle eie reëls oor korrekte kleredrag hê waarby atlete ook moet hou.

Inskrywing vir elke gewone byeenkoms

Atlete moet inskryf vir elke byeenkoms waaraan hulle wil deelneem.  Soos alreeds genoem moet dit via die webwerf gedoen word.  Atlete moet by die byeenkoms aanmeld om te bevestig dat inskrywing ontvang is.  Met die Covid regulasies in plek moet almal voor die tyd inskryf en word geen laat inskrywings aanvaar nie. Inskrywings sluit ook al Woensdae om 19h00.

Affiliasie en ander gelde

Let wel! Affiliasiegelde moet minstens by die tweede byeenkoms waaraan deelgeneem word, betaal word, anders sal jy nie kan deelneem nie en sal R150 beloop. Van die affiliasievorms sal ook by die byeenkomste beskikbaar wees.  Die vorms is egter ook op die webwerf.  Dit kan dus voor die tyd ingevul word en dan net by die eerste byeenkoms ingegee word met die betaling van affiliasiegelde.   Daar moet veral verseker word dat die e-pos adres en telefoon nommers reg en volledig is. Indien moontlik, betaal asseblief sommer die gelde elektronies oor met die deelnemer se naam as verwysing.

Gesinne wat 3 of meer atlete affilieer betaal R300 vir die eerste 2 atlete en daarna R50 per atleet.

Skole kan ook affilieer teen R200 per seisoen.

Ander gelde

Besoekers by ‘n byeenkoms (slegs 2 keer toegelaat) – R50.00.  Dit is slegs vir nuwe deelnemers.

Besoekersgelde sal ongelukkig nie afgetrek word van jou affiliasiegelde as jy besluit om te affilieer nie. Affilieer dus sommer met jou eerste byeenkoms.Boland Tweekamp se bank besonderhede is as volg indien direkte betalings gedoen wil word:-

Bank                           - ABSA Paarl

Takkode                     - 334210

Rekening                  - Boland Tweekamp

Rekeningnommer    - 4050 770 764

Tye waarop byeenkomste begin (oor die algemeen)

Kontroleer dat ingeskryf is               8:15 – 8:45

Hardloop begin                                9:00

Swem begin                                     Minstens  ±20 minute na voltooiing van alle hardloop-items

Hardloopvolgorde sal as volg wees maar kan ook verander word gegewe omstandighede:-

 

Afstand

Geslag

Ouderdom

1

400 meter

Seuns en Dogters

O/8 en senior meesters

2

800 meter

Seuns en dogters

O/9, O/11 en meesters

3

1200 meter

Seuns

O/13

4

1000 meter

Seuns/Dogter/Mans/Dames

DO/13, O/15, O/17, O/19, Snr. Dames, JV mans en dames, V mans en dames en senior Veterane mans en dames

5

1600 meter

Seuns/Mans

O/15, O/17, O/19 en senior mans

Geen bane word geloot by ligabyeenkomste nie.

As daar min atlete in ‘n ouderdomsgroep is, kan dit volgemaak word met ‘n volgende ouderdomsgroep.

Swemvolgorde sal as volg wees maar kan ook verander word gegewe omstandighede:-

 1. 25m - O/8 seuns en dogters
 2. 50m -  O/9, O/11 seuns/dogter en atlete bo 60.
 3. 100m - O/13, O/15, O/17, O/19, veteranegroepe en ope afdelings.

Geen bane word geloot by ligabyeenkomste nie en alle bane word volgemaak met dogters en seuns en dan met die volgende ouderdomsgroep.

Ons verwag dat byeenkomste ongeveer ±3½ uur sal duur.

Erkenning deur skole aan atlete

Aangesien die toeken van ere kleure aan atlete wat aan tweekamp deelneem in sekere gevalle ‘n probleem vir skole is, het die bestuur besluit op die volgende aanbeveling:-

- Indien ‘n atleet onder die eerste 25% van die totale deelnemers kom by die SA kampioenskappe dan verdien so iemand ere kleure

-  Indien ‘n atleet aan die SA Kampioenskappe deelgeneem het en nie onder die eerste 25% van die totale deelnemers geëindig het nie maar wel meer as 2,000 punte verdien het, dan kwalifiseer so iemand vir half kleure.

-  Indien onder 17 en 19 atlete aan die ope afdeling deelneem, dan sal hulle punte verwerk word na hulle spesifieke ouderdomsgroep.

Kontak my of van die ander bestuurslede indien enige iets onduidelik is of as meer inligting verlang word.

Vriendelike tweekamp groete

L Symington

VOORSITTER

Go to top