Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

Tydens die Algemene Jaarvergadering wat  gehou is, is die volgende persone tot die bestuur verkies om na Boland Tweekamp om te sien vir die volgende jaar:-

Len Symington

Voorsitter

082 875 2257

Coenie Slabbert

Tesourier

084 522 3522

Mariana Symington

Sekretaresse

082 807 5887

Coenie van Vuuren

Addisionele Lid

082 599 0339

Johan Crous

Addisionele Lid

072 289 0842 

Mariaan Malan

Addisionele Lid

084 742 3698

Marie Briers-Louw

Addisionele lid

076 563 1426

Marli Slabbert

Addisionele lid

079 527 5149

 

Go to top