Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

Tydens die Algemene Jaarvergadering wat  gehou is, is die volgende persone tot die bestuur verkies om na Boland Tweekamp om te sien vir die volgende jaar:-

Len Symington

Voorsitter

082 875 2257

Dirk Malan

Onder Voorsitter

074 485 0321

Coenie Slabbert

Tesourier

084 522 3522

Mariana Symington

Sekretaresse

082 807 5887

Coenie van Vuuren

Addisionele Lid

082 599 0339

Mariaan Malan

Addisionele Lid

084 742 3698

Marli Slabbert

Addisionele lid

079 527 5149

JT Burger

Addisionele lid

072 459 5925

Annalie Wessels

Addisionele lid

071 324 0935

 

Go to top