Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

KENNISGEWING VAN DIE 2de BYEENKOMS WAT IN WORCESTER AANGEBIED WORD

DATUM:   Saterdag 15 Oktober 2022

PLEK:        Hoërskool Worcester Gimnasium

(Grasbaan  en 25 meter swembad van die skool).

TYD :        Aanmeld/Inskrywings en ander admin               - 07:45 - 08:45

Byeenkoms begin                                                 - 09:00

Swem ±  30 min na hardloop                          

Skryf in voor Woensdag 12 Oktober  2022 om 17:00 deur:        

  1. In te skryf op die Boland Tweekamp webwerf – www.bolandtweekamp.org.za of
  2. Besonderhede te e-pos na symingtonl@pvbm.co.za . Slegs skole in groot groepe.

Die inskrywings vir die byeenkoms wat by Worcester Gimnasium  gehou gaan word is nou oop.

Die inskrywings moet verkieslik op die webwerf gedoen word. Volg net die instruksies onder inskrywings en vul die vorm volledig in. U sal sien dat ons nou ook die ID nommer benodig. Indien u nuut is, vul dan net die woord “nuut”  in die spasie vir die SA nommer. Vir die wat ’n nommer het, vul dit asseblief in (dit is die nommer voor jou naam op die uitslae). Groot groepe van skole kan dit egter in ’n opsommende formaat vir my e-pos. Soos genoem moet die naam, van, geslag, ID nommer, e-pos adres en selfoon nommer aangedui word – uiteraard ook die SA nommer as dit beskikbaar is.

Alle inskrywings moet vooraf gedoen word en die inskrywings sluit Woensdag 12 Oktober om 17h00. Betalings  kan ook deur die internet gedoen word. ’n Bewys van betaling kan dan net saamgebring word.

Die registrasiegelde vir die seisoen sal R200 per deelnemer wees. Sien ook meer detail omtrent families van 3 en meer op die webwerf. Besoekers kan deelneem eenmalig teen R50.00 maar moet vooraf ingeskryf wees.

Die bankbesonderhede is as volg:-

ABSA, Paarl    :           Takkode 33 42 10

Rekening         :           Boland Tweekamp

Rekeningnr     :           4050 770 764

Indien die inskrywings nie by bogenoemde tyd en datum gedoen is nie, dan sal so iemand ongelukkig nie kan deelneem nie. Die webwerf laat jou dan nie toe om meer in te skryf nie en sal dan ‘n “fout” boodskap gee.

Die registrasievorm is op die Boland Tweekamp webwerf beskikbaar. Maak dus seker dat die registrasievorm volledig en duidelik ingevul word. Elke atleet moet die vorm invul (een keer per jaar). Die volledig ingevulde vorm moet dan ingehandig word met registrasie by Saterdag se byeenkoms (Moet dit asseblief nie na my faks of per e-pos stuur nie).

Soos u weet het ons beamptes en tydhouers nodig en kan ons ongelukkig nie Tweekamp aanbied sonder die hulp van gewillige ouers en onderwysers nie. Indien u Saterdag kan help dui dit asseblief so aan op die inskrywing.

Kontak my asseblief indien iets onduidelik is of as meer inligting verlang word.

Tweekamp groete

Len Symington                                                  

082- 875 2257             


  

Go to top