Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

Volgende Byeenkoms - Paarl Gimnasium -  4 Desember 2021

2021/22 SEISOEN

KENNISGEWING VAN DERDE LIGA BYEENKOMS

DATUM:   4 Desember 2021

PLEK    :    Hoërskool Paarl Gimnasium.

(Grasbaan en ‘n 25 meter swembad)

TYD           :Inskrywings en ander admin - 07:45 - 08:45

:Byeenkoms begin                  - 09h00

:Swem begin - ±20 min na hardloop items afgehandel is

Skryf in voor Woensdag 1Desember om 19:00 deur:                                                       

  1. In te skryf op die Boland Tweekamp webwerf – www.bolandtweekamp.org.za of
  2. Besonderhede te e-pos na symingtonl@pvbm.co.za – net as ‘n uitsondering

Die inskrywings vir die byeenkoms wat by Hoërskool Paarl Gimnasium gehou gaan word is nou oop.

Die inskrywings moet verkieslik op die webwerf gedoen word. Volg net die instruksies onder inskrywings en vul die vorm volledig in. Indien u nuut is, vul dan net die woord “nuut”  in die spasie vir die SA nommer. Baie ouers bly aandui dat hulle nuut is en vul nie hulle SA nommer in nie. Almal wat tot op datum deelgeneem het is dus nie meer nuut nie en het ’n SA nommer – dit is die nommer voor die naam op die uitslae. Indien dit nie gebruik word nie dan sal so iemand ongelukkig nie ingeskryf word nie. Groot groepe van skole kan dit egter in ’n opsommende formaat vir my e-pos.

As gevolg van die Covid pandemie moet alle inskrywings wat gedoen word aandui of enige van die Covid simptome teenwoordig is en of daar enige kontak was met iemand wat dit het. Op die inskrywingsvorm word dit so uiteengesit. Alle kontak detail van deelnemers moet ook op die inskrywing aangedui word.  Indien groot groepe deur skole ingeskryf word sal dit egter ook op hulle formaat so aangedui moet word. As gevolg van Covid vereistes het ons dan ook vir eers die groepinskrywings op die webwerf afgehaal en is net die individuele inskrywingsvorm nou daar.

Toeskouers word toegelaat maar is uiteraard onderhewig aan al die Covid protokolle. Almal sal met aankoms by die skool en verder aan die neergelegde protokolle moet voldoen. (waarvan die dra van maskers en handhawing van sosiale afstand die belangrikste is). Deelnemers kan dit net afhaal wanneer deelgeneem word. As gevolg van spasie by die swembad sal geen toeskouers toegelaat word met die opwarming nie. Daarna sal net die toeskouers van spesifieke groepe toegelaat word. Ek wil egter ’n beroep doen dat as dit nie werklik nodig is nie, toeskouers nie na die swembad gaan nie. Ons sal afkondig wanneer die spesifieke groepe se toeskouers kan op beweeg. Vir die doel versoek ons dan dat almal op die pawiljoen by die atletiekbaan wag en net opbeweeg wanneer dit so aangekondig word. Geen samedromming by die oprit na die swembad sal toegelaat word nie en die trappe langs die kant mag nie gebruik word nie.

Alle inskrywings moet vooraf gedoen word en die inskrywings sluit Woensdag, 1 Desember 2021 om 19h00. Betalings moet via die internet gedoen word en kontant moet vermy word as gevolg van Covid. ’n Bewys van betaling kan dan net saamgebring word.

Die affiliasiegelde vir die seisoen is R150.00 per atleet vir die eerste 3 atlete. Daarna is dit R50.00 per atleet. Die wat aan die afgestelde SA Kampioenskappe sou deelneem moet asseblief onthou dat ons nog van die gelde teruggehou het en dit sal gebruik vir die jaar se affiliasiegelde ens. Ons stel dus voor dat almal wat aan die 2020 SA Kampioenskappe sou deelgeneem het nie vir eers enige betaling doen nie en dat ons dit sal rekonsilieer en laat weet wat die status is.

Boland se bankbesonderhede is:-

  • Bank – ABSA
  • Rek nommer - 4050770764

Indien die inskrywings nie by bogenoemde tyd en datum gedoen is nie, dan sal so ’n inskrywing ongelukkig nie kan deelneem nie. Die webwerf laat jou dan nie toe om meer in te skryf nie en sal dan ‘n “fout” boodskap gee.

Die registrasievorm is op die Boland Tweekamp webwerf beskikbaar. Maak dus seker dat die registrasievorm volledig en duidelik ingevul word. Elke atleet moet die vorm invul (een keer per jaar). Die volledig ingevulde vorm moet dan ingehandig word met registrasie by Saterdag se byeenkoms (Moet dit asseblief nie na my faks of per e-pos stuur nie).

Dit is die derde byeenkoms in dié deurmekaar jaar. Met al die regulasies wat nagekom moet word moet aanvaar word dat dinge nie soos gewoonlik sal verloop nie. Na aanleiding hiervan versoek ons dan almal om hulle samewerking te gee en geduldig te wees.

Die volgende byeenkoms sal plaasvind op 15 Januarie 2022 in Malmesbury (DV). Die hardloopitems sal by Hoërskool Swartland gehou word en die swemitems by die munisipale swembad in Malmesbury. Aangesien die swembad net van 09h00 tot 12h00 beskikbaar is sal die byeenkoms dan om 08h30 begin (neem asseblief nou alreeds kennis hiervan). Dit is ook die byeenkoms waar die spanne vir Oudsthoorn aangekondig word. Aangesien die fasiliteite nie geskik is by die swembad nie en daar beperkte tyd is, sal die spanne dan na die swem by die Hoërskool Swartland se atletiekbaan  aangekondig word waar die klere ook aangepas kan word.  

Soos u weet het ons beamptes en tydhouers nodig. Indien u Saterdag kan help dui dit asseblief so aan op die inskrywings of gee u naam aan my met die aanmeld die oggend van die byeenkoms.

Kontak my asseblief indien iets onduidelik is of as meer inligting verlang word.

Tweekamp groete

Len Symington                                                  

082- 875 2257

 

 

 

Go to top