Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

KENNISGEWING VAN EERSTE LIGA BYEENKOMS

 

DATUM:   5 Desember 2020

PLACE:     Hoërskool Bonnievale.

(Grasbaan en ‘n 30 meter swembad)

TIME         :Inskrywings en ander admin - 07:45 - 08:45

:Byeenkoms begin                  - 09h00

:Swem begin - ±20 min na hardloop items afgehandel is

Skryf in voor Woensdag 2 Desember 2020 om 19:00 deur:                                                        

  1. In te skryf op die Boland Tweekamp webwerf – www.bolandtweekamp.org.za of
  2. Besonderhede te e-pos na symingtonl@pvbm.co.za

Die inskrywings vir die byeenkoms wat by Hoërskool Bonnievale gehou gaan word is nou oop.

Die inskrywings moet verkieslik op die webwerf gedoen word. Volg net die instruksies onder inskrywings en vul die vorm volledig in. Indien u nuut is, vul dan net die woord “nuut”  in die spasie vir die SA nommer. Groot groepe van skole kan dit egter in ’n opsommende formaat vir my e-pos.

As gevolg van die Covid pandemie moet alle inskrywings wat gedoen word aandui of enige van die Covid simptome teenwoordig is en of daar enige kontak was met iemand wat dit het. Op die inskrywingsvorm word dit so uiteengesit. Indien groot groepe deur skole ingeskryf word sal dit egter ook op hulle formaat so aangedui moet word. As gevolg van Covid vereistes het ons dan ook vir eers die groepinskrywings op die webwerf afgehaal en is net die individuele inskrywingsvorm nou daar.

By die byeenkomste sal almal se temperatuur gemeet word. Indien dit bo 37.5°C is dan sal so iemand nie toegelaat word om deel te neem nie. Verder sal almal hulle hande moet saniteer met aankoms en verder op ’n gereelde basis, moet maskers ten alle tye gedra word (dit kan net afgehaal word wanneer deelgeneem word) en moet sosiale afstand van 1.5 meter te alle tye gehandhaaf word. Geen toeskouers word toegelaat nie. Na aanleiding hiervan sal ouers dan iewers moet “rond hang” terwyl kinders  deelneem.

Alle inskrywings moet vooraf gedoen word en die inskrywings sluit Woensdag 2 Desember, 2020 om 19h00. Betalings moet via die internet gedoen word en kontant moet vermy word as gevolg van Covid. ’n Bewys van betaling kan dan net saamgebring word.

Die affiliasiegelde vir die seisoen is R150.00 per atleet vir die eerste 3 atlete. Daarna is dit R50.00 per atleet. Die wat aan die afgestelde SA Kampioenskappe sou deelneem moet asseblief onthou dat ons nog van die gelde teruggehou het en dit sal gebruik vir die jaar se affiliasiegelde ens. Ons stel dus voor dat almal wat aan die 2020 SA Kampioenskappe sou deelgeneem het nie vir eers enige betaling doen nie en dat ons dit sal rekonsilieer en laat weet wat die status is.

Boland se bankbesonderhede is:-

  • Bank – ABSA
  • Rek nommer - 4050770764

Indien die inskrywings nie by bogenoemde tyd en datum gedoen is nie, dan sal so ’n inskrywing ongelukkig nie kan deelneem nie. Die webwerf laat jou dan nie toe om meer in te skryf nie en sal dan ‘n “fout” boodskap gee.

Die registrasievorm is op die Boland Tweekamp webwerf beskikbaar. Maak dus seker dat die registrasievorm volledig en duidelik ingevul word. Elke atleet moet die vorm invul (een keer per jaar). Die volledig ingevulde vorm moet dan ingehandig word met registrasie by Saterdag se byeenkoms (Moet dit asseblief nie na my faks of per e-pos stuur nie).

Soos gesien kan word gaan ons van ‘n 30 meter swembad gebruik maak. Dié wat gewoonlik 25 meter swem sal 30 meter swem,  50 meter sal 60 meter swem en die 100 meter sal 90 meter swem. Die tye sal dan terug gewerk word na 25, 50 en 100 meter tye.

Dit is die eerste byeenkoms in dié deurmekaar jaar. Met al die regulasies wat nagekom moet word moet aanvaar word dat dinge nie soos gewoonlik sal verloop nie. Na aanleiding hiervan versoek ons dan almal om hulle samewerking te gee en geduldig te wees.

Die volgende byeenkoms sal plaasvind in Citrusdal op 12 Desember 2020. Die inskrywings hiervoor sal dan oopmaak op Vrydag, 4 Desember 2020 en weer sluit op Woensdag, 9 Desember 2020 om 19h00.

Soos u weet het ons beamptes en tydhouers nodig. Indien u Saterdag kan help dui dit asseblief so aan op die inskrywings of gee u naam aan my met die aanmeld die oggend van die byeenkoms. Dit is dan sommer ’n lekker geleentheid om heel tyd te sien wat op die baan en swembad gebeur en nie as ’n toeskouer gesien sal word nie!

Kontak my asseblief indien iets onduidelik is of as meer inligting verlang word.

 

Tweekamp groete

 

 

Len Symington                                                  

082- 875 2257

Go to top