BOLAND TWEEKAMP
 
2015/16 SEISOEN
 
KENNISGEWING VAN DIE WELLINGTON BYEENKOMS
 
DATUM: 7 November 2015
 
PLEK: Hugenote Hoërskool.
 
(Grasbaan en ‘n 25 meter swembad)
 
TYD : Inskrywings en ander admin - 08:15 - 09:15
 
Byeenkoms begin - 09h30
 
Swem begin - ±20 min na hardloop items afgehandel is
 
Skryf in voor Do. 5 November 2015 om 19:00 deur:
 
1. In te skryf op die Boland Tweekamp webwerf – www.bolandtweekamp.org.za of
 
2. Besonderhede te faks na 0866188569 of
 
3. Besonderhede te e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KENNISGEWING

BOLAND TWEEKAMP KAMPIOENSKAPPE

DATUM   - SATERDAG 22 FEBRUARIE 2020

PLEK - HOËRSKOOL HUGENOTE WELLINGTON – GRASBAAN EN 25 METER SWEMBAD

AANMELDTYD                                                  :  07:45 – 08:45

UITSIT VAN UITDUNNE (ONDER 8 en 9’s)    :  08:50

HARDLOOP BEGIN                                           :  09:00

BAIE BELANGRIK TEN OPSIGTE VAN INSKRYWINGS

 • GEEN LAAT INSKRYWINGS WORD AANVAAR NIE.
 • GEEN NUWE INSKRYWINGS VAN OUDERDOMME O/8 TOT O/19 WORD TOEGELAAT NIE.
 • TEN MINSTE 1,600 PUNTE MOES BY EEN VAN DIE BYEENKOMSTE WAARAAN DEELGENEEM WAS BEHAAL GEWEES HET OM TE KAN INSKRYF.

Inskrywings sluit  Dinsdag 18 Februarie 2020 om 19:00 deur:    

 1. In te skryf op die Boland Tweekamp webwerf – www.bolandtweekamp.org.za of
Besonderhede te e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Die inskrywings vir die byeenkoms by Paarl Gimnasium is nou oop.

Aangesien daar baie administrasie by dié byeenkoms betrokke is en die spanne gekies moet word, is dit ‘n vereiste dat daar vooraf ingeskryf word. M.a.w geen laat inskrywings word aanvaar nie en die inskrywings sluit Woensdag  om 19h00. Skryf asseblief so vroeg as moontlik in en moet nie wag tot Woensdag 15 Januarie 2020 nie. Dit sal ons baie help met die finalisering van reëlings en administrasie!

Die inskrywings moet verkieslik op die webwerf gedoen word volgens die vorige instruksies.

Indien u nie toegang tot die internet het nie of probleme word ondervind om in te skryf op die internet, dan kan dit per e-pos na bogemoemde adres gedoen word (dit moet dan ook uiteraard voor die sluitingstyd op Woensdag wees). Dit is belangrik om u naam, van, geslag, geboortedatum en beskikbaarheid vir Oudtshoorn aan te dui en ook SA nommer vir die wat alreeds geaffilieer is. Dit moet ook voor 19h00 op 15 Januarie 2020 gedoen word!!!!

Die inskrywings sluit om 19h00 op Woendag  15 Januarie 2020 soos bo aangedui. Daarna sal die webwerf  jou dan nie meer toelaat om in te skryf nie en sal ‘n “fout” boodskap gegee word. Ander inskrywings na die tyd sal ook nie oorweeg word nie.                                    

Dié byeenkoms word gebruik vir die kies van die spanne om aan die interprovinsiale byeenkoms in Oudtshoorn op 1 Februarie 2020 te gaan deelneem. Die volgende is baie belangrik:-

 • Soos u sal sien is die inskrywingsvorm op die webwerf so dat ‘n persoon wat inskryf moet aandui of hy/sy beskikbaar is vir Oustshoorn. Indien daar nie op die webwerf ingeskryf word nie, dan moet die beskikbaarheid ook aangedui word. Indien dit nie aangedui word nie dan sal ons nie so iemand oorweeg vir die spanne nie.

-     Meer detail oor die opsies, koste van die verblyf en ander belangrike inligting word in die algemene inligtings dokument oor Oudtshoorn vervat, wat ook op die webwerf is. Kyk asseblief daarna!

 • Indien ’n atleet wat nie beskikbaar is vir Oudtshoorn een van die posisies inneem wat kwalifiseer vir Oudtshoorn, dan sal die volgende atleet/atlete kwalifiseer vir die openinge (met in agneming van die wat met verkoning afwesig is).
 • Aangesien ons weer baie atlete in sekere ouderdomsgroepe het en die standaard oor die algemeen baie goed is, het ons besluit om weer ’n A-Span, B-Span en ’n Ontwikkelingspan met 5 deelnemers na Oudtshoorn te stuur in die afdelings waar daar genoeg deelnemers is.
 • Dit sal vanaf O/8 tot senior meesters wees.
 • Ons sal ook weer ons beste 3 laer en hoërskool spanne kies om daar deel te neem (natuurlik indien daar voldoende verteenwoordiging is van skole).
 • Die kies van die spanne sal volgens die kriteria soos voorheen deurgegee is, gedoen word.
 • Die insluiting in die spanne is egter onderhewig aan die voldoening aan die minimum vereistes, dat affiliasiegelde te volle opbetaal is voor die aanvang van die byeenkoms en dat alle dokumentasie ook volledig voltooi en ingehandig is. Kontak my indien daar twyfel is oor die status van die affiliasiegelde en dokumentasie.
 • Indien ‘n atleet wel beskikbaar is vir Oudtshoorn en aan die nodige byeenkomste deelgeneem het, maar nie Saterdag kan deelneem nie, dan moet ‘n skriftelike versoek met redes aan my gerig word voor Dinsdag 14 Januarie 2020 om 19:00. Indien vorige prestasies dit regverdig, dan kan so ‘n atleet oorweeg word.
 • Kom asseblief voorbereid na die byeenkoms indien u beskikbaar is en van mening is dat u vir een van die spanne gaan kwalifiseer sodat u die nodige kan afhandel soos weergegee in die algemene inligtings dokument.
 • Maak ook asseblief voorsiening vir ekstra tyd aangesien baie afgehandel moet word.

Neen asseblief weer kennis daarvan dat die spanne wat na Oudtshoorn gaan is ’n A, B en ’n Ontwikkelingspan is. Dit is nie ’n Bolandspan/ne nie. Die Bolandspan word gekies om Boland tydens die SA Tweekamp Kampioenskappe te verteenwoordig (wat die jaar in Oudtshoorn deur Eden Tweekamp aangebied word op 20 en 21 Maart 2020)

Soos u weet het ons beamptes en tydhouers nodig. Met dié groot byeenkoms is dit nog belangriker aangesien daar 2 tydhouers by die swem moet wees en daar ook baie ander administrasie is wat baie vinnig afgehandel moet word. Dui dus asseblief sommer op die inskrywing aan indien u gaan help.

Verder bied Boland die Interprovinsiale byeenkoms in Oudtshoorn aan en sal ons uiteraard baie beamptes en tydhouers nodig hê. Hierdie is dan ook ’n gelde geleentheid om betrokke te raak.

Baie dankie aan die klomp ouers  en onderwysers wat sover al gehelp het as beamptes en tydhouers.

Kontak ons asseblief indien iets onduidelik is of as meer inligting verlang word.

Tweekamp groete

Len Symington                                                           

082 875 2257
Go to top