Algemene Jaarvergadering

ALGEMENE JAARVERGADERING VAN BOLAND TWEEKAMP – 2019

 

Nominasies vir bestuurslede -  Boland Tweekamp vir die jaar 2019/2020

                                                                                                                                                                                       Plaas u naam en handtekening hier asseblief.

Posisie

Naam van genomineerde

Skool of Ouer van

Aanvaarding

Sekondant

Voorsteller

 

Voorsitter

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder Voorsitter

 

 

 

 

 

 

Tesourier

 

 

 

 

 

 

Sekretaris/esse

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

E-Pos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. teen  14 Mei 2018.

VERWELKOMING

Len Symington verwelkom almal by die vergadering. Veral die wat vêr gereis het. Hy dui aan dat daar ongelukkig  sekere formaliteite is wat by so ’n vergadering afgehandel moet word en versoek dat almal help om dit so vinnig en effektief as moontlik te maak. Deur dit vinnig en effektief af te handel kan  meer tyd  beskikbaar wees om erkenning aan die presteerders te gee en dan daarna lekker gesellig saam te kan kuier.

Coenie van Vuuren open die vergadering met gebed.

PERSENSIELYS

Almal word versoek om seker te maak dat hulle die persensielys voltooi.

VERSKONINGS            

Johan Crous

Marli en Amni Slabbert

Ian en Rebecca Flack

Petronel Burger-Le Roux

Jana Wessels

Mari de Lange

Theunis v d Schyff

Domminique Forte

Linden Kempen                                                                              

BEVESTIGING VAN PERSONE SE STATUS

Aangesien geen mosies voorgelê is nie sal dit dus nie nodig wees om te stem nie. Die status van stemgeregtigdes is voor die vergadering hanteer. Indien dit dus nodig sou wees om vir een of ander rede te stem.

LEES VAN DIE KENNISGEWING VAN DIE AJV

Die kennisgewing omtrent die vergadering was aan almal elektronies uitgestuur. Om tyd te bespaar  word dit as gelese beskou en aanvaar.

NOTULE VAN VORIGE AJV

Die notule van verlede jaar se AJV was op die webwerf. Len Symington dui aan dat hy dit as gelese beskou. Die notule word so aanvaar en geen verdere punte daaruit word bespreek nie.

Voorsteller –  Liezel Wessels

Sekondant –   Coenie van Vuuren

VOORSITTER SE JAARVERSLAG

Len Symington hou sy verslag aan die vergadering voor.

Dit word so aanvaar en geen verdere punte word  bespreek nie.

Voorsteller –  Hansie Koen

Sekondant – Neil Buchner

FINANSIëLE VERSLAG

Len Symington hou die verkorte finansiële verslag aan die vergadering voor en dui aan dat ’n detail een by die Tesourier beskikbaar is na die tyd vir besigtiging en enige vrae.  

Die finansiële verslag word so aanvaar sonder enige navrae.

Voorsteller –  Ilse  Beukman

Sekondant –  Neil Buchner

Len Symington bedank vir Coenie Slabbert vir al sy harde werk met die verwerking en byhou van alles.

HANTERING VAN MOSIES

Geen mosies was ontvang nie

ERKENNING AAN PRESTEERDERS

Len Symington dui aan dat dit die hoogte punt van die aand se verrigtinge is. Hy dui aan dat die atlete die jaar wonderlik presteer het.

Erkenning word vir die volgende kategorieë gegee:-

 • Beste O/17 seuns span vir die seisoen
 • Beste vordering deur ’n dames/dogter
 • Beste vordering vir mans/seuns atleet
 • Atleet wat die meeste punte deur die jaar gekry het
 • Beste Junior Seun en dogter - O/9, O/11, O/13 en O/15       
 • Beste Senior seun en dogter - O/17, O/19 en  Ope               
 • Beste veterane mans en dames atleet - Jnr. veterane, Veterane, Snr. Veterane en Meesters
 • Spesiale erkenning aan die atlete wat die afgelope seisoen Boland rekords verbeter het.
 • Spesiale erkenning aan die atlete wat die afgelope seisoen SA rekords verbeter het.
 • Trofee vir die beste verteenwoordigende skool wat geaffilieer is.
 • Oorhandiging van ere klere
 • Erkenning aan atlete wat meer as 10 SA Kampioenskappe gedoen het

Mariana Symington word versoek om die trofees te oorhandig en dat almal asseblief na die tyd vir die trofees by haar teken.  Foto’s  van  die trofee wenners sal na die tyd geneem word.   

Die volgende wenners word aangekondig:-

Beste O/17 Seuns Span

Hugenote Hoërskool wenner

Beste vordering

Die toekenning word gedoen aan atlete wat met die meeste punte verbeter het vanaf hulle eerste byeenkoms tot en met die Boland kampioenskappe en wat dan ook verder gegaan het na SA’s.

Dames/dogters

Eerste byeenkoms 1,744. Neem aan SA’s  deel. Sy verbeter gedurende die seisoen met 288 . Eindig op 2,032 by SA’s. Verder neem sy aan 7  byeenkomste deel. Hoërskool Robertson se

 O/17 Dogter – Bianca Sussman

Mans/seuns         

Eerste byeenkoms – 1,439  Word gekies vir span na SA’s. Verbeter met 420.  Eindig op 1,859. Neem aan 7 byeenkomste deel.Van  Hoërskool Hugenote - O/17 Seuns – Luc v d Westhuizen

Meeste punte in seisoen

Liam Rautenbach –  18,696 Neem aan  8 byeenkomste deel. Verteenwoordig Boland ook by die SA’s.

Beste Atlete van die seisoen

Skop af met die aankondiging van ons Victor en Victrix Laudorm in die verskillende kategorieë:-

 • Junior Victor Laudorum vir 2017/18 - Dieter Naude
 • Junior Victrix Laudorum - Danielle de Villiers
 • Senior Victor Laudorum - Henry Damant
 • Senior Victrix Laudorum - Klara Naude
 • Veterane Victor Laudorum - Neil Buchner
 • Veterane Victrix Laudorum - Liezel Wessels

Boland rekords

Danielle de Villiers -  Dogters O/11

Christiaan Hattingh  - Seuns O/11

Ruard van Renen -  Seuns O/15

SA Rekord

Dieter Naude -  Seuns O/9

Beste verteenwoordigende skool –Beste Tweekamp skool

Hierdie prys  word vir die 7 de jaar toegeken. Dit gaan aan die skool wat by Boland Tweekamp geaffilieer is en wie se leerders deur die seisoen die meeste punte verdien het tydens al die byeenkomste wat deur Boland Tweekamp aangebied het. Dit is die trofee waaraan ons as Boland Tweekamp se bestuur baie waarde heg aangesien die wenners hiervan uiteraard:-

 • by Boland Tweekamp moet affilieer
 • baie leerders betrokke kry by Tweekamp
 • dan sorg dat hulle aan baie byeenkomste deelneem.

Curro Langebaan  was die afgelope 3 jaar die wenner.  Die jaar is daar ’n nuwe wenner wat die kompetisie die jaar loshande wen  met 213,253. Die een wat die naaste aan hulle is het 175,267. Hulle het 11 dogters en 8 seuns gehad wat die punte die seisoen verdien het. Die  nuwe wenner  vir die 2017/18 seisoen is Laerskool Olifantsvallei.

Len Symington dui aan dat dit is ’n groot voorreg om die trofee aan Laerskool Olifantsvallei toe te ken. Hy wens vir Petronel Burger Le Roux baie geluk met  wat sy vir Tweekamp doen by die skool.  Hy bedank ook al die ouers vir hulle   opoffering om die relatiewe klein plattelandse skool so goed te laat presteer.

Ere Kleure

Kwalifiseerders vir Boland Ere-Kleure – 2018

Boland ere-kleure word aan ‘n atleet gegee nadat so iemand aan 3 SA Kampioenskappe deelgeneem het en ‘n sekere standaard gehandhaaf het.

Bestuur het besluit dat die erkenning hiervoor elke jaar by die AJV sal geskied en dat so ‘n atleet dan ‘n ere-kleure balkie kry asook ‘n sertifikaat.

Ere Kleure 2017/18

 • SW Malan
 • Aldert Mouton
 • Arion van der Merwe
 • Emma Crous
 • Helen Prinsloo
 • Lozaan van Schalkwyk
 • Jana Retief
 • Mari de Lange
 • Lara Botha

Erkenning aan ons Tweekampers wat al meer as 10 SA Kampioenskappe bygewoon het:-

 • Liezel Wessels                   - 10 in ‘n ry
 • Annereen Malan               - 10 in ‘n ry
 • Mariaan Malan                  - 11 de in ‘n ry
 • Burger Symington             - 12
 • Ilse Beukman                      - 15

Coenie van Vuuren   - 15 de agtereenvolgende SA’s by  vir Boland. Op die ander beskikbare uitslae het hy ook 16 keer vir WP en 2 keer vir Griekwas deelgeneem = 33 dit is tot 1982 - (1984, 1985, en 1987 se uitslae is nie beskikbaar nie). 

Spesiale dankies

Len Symington bedank spesiaal vir  Eloise le Roux en Johannes Adendorff  vir hulle spesiale bydraes om ons byeenkomste so suksesvol aan te bied.

VERKIESING VAN BESTUUR

Die volgende nominasies  is ontvang:-

 • Voorsitter – L Symington
 • Tesourier – C Slabbert
 • Sekretaresse – Mariana Symington
 • Gewone Lede :
 • Johan Crous
 • Coenie van Vuuren
 • Mariaan Malan
 • Marie Briers-Louw
 • Marli Slabbert

Len Symington bedank spesiaal vir Marli Slabbert wat haar beskikbaar gestel het om op die komitee te dien en verwelkom haar op die komitee.

Die persone word dan so as bestuur vir Boland Tweekamp vir die nuwe seisoen aanvaar.

Hy doen ‘n beroep op almal om asseblief  betrokke te raak om te verseker dat die sport kan voortgaan.

AFSLUITING

Len Symington bedank vir almal vir hulle teenwoordigheid.  Hy dui aan dat hy en die bestuur baie uitsien na die nuwe seisoen.

Hy bedank spesiaal vir Marié Briers-Louw vir die gebruik van hulle huis  en Mariana en Marie vir al die reëlings vir vanaand .

Almal word uitgenooi  om lekker gesellig saam met te kuier en  die aand te geniet.

Niel Buchner bedank spesiaal vir Len Symington vir alles wat hy vir Tweekamp doen.

 

M Symington

VOORSITTERSVERSLAG  VIR DIE 2017/18 SEISOEN 

Dit is vir my ‘n voorreg om verslag te kan doen aan die lede van Boland Tweekamp by  die Algemene Jaarvergadering met betrekking tot die 2017/2018 seisoen. 

BESTUUR

Gedurende die afgelope jaar is daar 4 amptelike vergaderings van die bestuur gewees. Die vergaderings is altyd deur ten minste 5 van die 7 bestuurslede bygewoon. Die vergaderings was konstruktief en het hoofsaaklik gefokus op die verbetering van byeenkomste, administrasie en reëlings vir provinsiale, inter-provinsiale  en SA Kampioenskappe.  

BYEENKOMSTE

Gedurende die jaar het Boland Tweekamp 6 provinsiale byeenkomste aangebied  wat die Boland Kampioenskappe op 24 Februarie ingesluit het. 3 Spanne is na Oudtshoorn se  inter-provinsiale byeenkoms gestuur. Verder het Boland Tweekamp ook   ’n span van 93 atlete na die SA Kampioenskappe wat op 31 Maart in Pretoria gehou was gestuur. 

In totaal het 1,218 atlete deelgeneem gedurende die jaar by al die verskillende byeenkomste. Boland het dan ook 274 ten volle geaffilieerde atlete gehad. 

Wat die provinsiale en ander  byeenkomste betref was dit oor die algemeen goed bygewoon. Ons het dan ook vir die eerste keer ’n byeenkoms in Vredenburg aangebied. 

Die bywoning by die verskillende byeenkomste was as volg:-

 

 

  

Die reëlings by al die ander byeenkomste was goed en alles het volgens plan verloop. Ons dank en waardering aan die skole wat hulle fasiliteite beskikbaar gemaak het en baie moeite doen – veral dankie aan Hoërskool Bonnievale, Hoërskool Paarl Gimnasium, Hugenote Hoërskool,  en Laerskool Vredenburg en vir die onderskeie verteenwoordigers van die skole wat dit een groot plesier maak om byeenkomste daar aan te bied. Boland is seker een van die min provinsies wat die meeste van hulle provinsiale byeenkomste in verskillende dorpe aanbied waarvan almal basies in die platteland is. 

As gevolg van die ongegewes rondom atletiek en swem, bly die finalisering van datums en fasiliteite maar ‘n probleem. Ten spyte hiervan het ons weer ’n baie suksesvolle Boland Kampioenskappe aangebied op ’n Saterdag. Dit het uiteraard gebots met ander sportsoorte. 

My spesiale dank aan Johannes Adendorf wat as afsitter by al  die byeenkomste opgetree het en ook aan al die ouers en onderwysers wat gehelp het as beamptes. 

PRESTASIES

Die standaard van ons atlete gedurende die jaar was weereens van hoogstaande gehalte. 

Boland was dan ook weer 2 de in die junior en algehele span kompetisies by die  interprovinsiale byeenkoms in Oudtshoorn 

Tydens die seisoen is daar dan ook 3 Boland rekords en een SA rekord verbeter/opgestel. Veral baie geluk aan ons 4 SA Kampioene.  Dieter Naude, Ruard van Renen, Liezel Wessels en Ilse Beukman. Dieter is dan ook die SA rekordhouer vir seuns O/9. 

By SA’s het Boland ook weer soos gewoonlik  goed gedoen en tweede  geëindig in die junior afdeling en derde in die senior en algehele spankompetisies. 

Die skole kompetisie was dan ook vir die eerste keer die jaar op die SA Kampioenskappe aangebied en het Boland se 2 inskrywings baie goed presteer deur onderskeidelik in die Hoër en laerskolle afdelings 3 de te eindig. Baie geluk aan Hugenote Hoërskool en Laerskool Olifantsvallei 

LEDEGELD

Ledegeld die jaar was R150 per atleet gewees en skole wat geaffilieer het was R200. Die ledegeld sal in heroorweging gebring word tydens die eerste vergadering van die nuwe bestuur. 

ADMINISTRASIE

Alle administrasie het glad verloop en uitslae was direk of baie kort daarna op die webwerf gesit. Ons spesiale dank aan Eloise Le Roux vir al die verwerkings  en vir die opdatum hou van die webwerf. 

Boland Tweekamp se webwerf  is dan ook die jaar opgradeer en is die amptelike kommunikasie medium.. Die meeste inskrywings is dan ook via die webwerfgedoen en oor die algemeen het alles goed afgeloop en word die webwerf baie besoek. 

Die suksesvolle hantering van die administrasie en reëlings kan en sal slegs gedoen kan word indien daar individue is wat bereid is om baie werk na ure in te sit. Ons bedank dan spesifiek die lede van die komitee wat daarvoor verantwoordelik was. 

FINANSIES

Boland se finansiële posisie is baie gesond. Die detail is vervat in die finansiële verslag wat later voorgelê word.

 ONTWIKKELING

Ons sien ’n baie goeie groei in die O/8 (Seuns 25, dogters 23) het die afgelope jaar deelgeneem.

 Enige insette van hoe ons die sport by die voorheen benadeelde gemeenskappe kan uitbou sal baie waardeer word. Dit is egter nie net beperk tot hulle nie. Indien daar voorstelle is oor hoe ons Tweekamp kan verbeter, gee dit asseblief deur. 

Van die bes georganiseerde skole is van die ver platteland. Hier wil ek veral vir Laerskool Olifantsrivier, Curro Langebaan en Laerskool Vredenburg uitsonder. 

Ek wil dan veral vir Petronel Burger Le Roux (Citrusdal), Dommoniqe Forté (Langebaan), Talita Ferreira (Paarl Meisieskool), Marli Slabbert  (Klein Gim), Theunis van der Schyff (Hugenote Hoër) en vir Maryné Chapman (Vredenburg) bedank vir hulle toewyding met die aanbied van Tweekamp by die skole. 

Ek kan vir seker sê dat die sukses by die skole hoofsaaklik toe te skryf is aan hulle. 

DIE PAD VORENTOE

Tweekamp is baie gesond in die Boland en ons as bestuur sal alles in ons vermoë doen om dit so te hou. Op nasionale vlak is dit ook gesond in sekere streke. Tans is daar ’n groot dryf om Tweekamp op nasionale vlak ook ’n handelsmerk te maak. Die skole kompetisie is ook een van die groot fokus areas. 

Van die nuwe verwikkelinge wat goedgekeur is by die AJV van SA Tweekamp in Pretoria en in die komende seisoen toegepas sal word,  is die volgende:-

 • Dat die afstande van al die 2,000 meter wedlope en die 1,500 meter wedloop na 1,600 meter verander.
 • Dat twee atlete met beperking/spesiale behoeftes se punte sal tel vir die spankompetisie.
 • Dat daar ’n nuwe bonuspunt stelsel sal wees vir meester atlete. Dit kom basies daarop neer dat hoe ouer, hoe meer bonuspunte. 

Ons beplan om weer die komende seisoen min of meer dieselfde getal provinsiale byeenkomste  aan te bied. Verder sal ons dan soos gewoonlik ook weer aan die Oudtshoorn Inter-provinsiaal en die SA Kampioenskappe deelneem. 

Die SA Kampioenskappe word in 2019 in  Port Elizabeth deur OP  aangebied.  

Ek wil egter ’n ernstige beroep doen op ouers en skole verteenwoordigers om hulle beskikbaar te stel om op die komitee te dien of dan hulle te verbind om ons te help tydens byeenkomste. 

GEVOLGTREKKING

In geheel gekyk, was die jaar baie suksesvol. Ons is dankbaar vir die genade en talente wat ons van ons Hemelse Vader ontvang het en die bereidwilligheid en harde werk van verskeie persone wat dit moontlik gemaak het. 

Ek wil ook weereens die res van die bestuurspan en die paar ander vrywilligers bedank vir hulle bydraes en opofferinge. 

Spesiale dank aan Vida e Cafeé vir die borg van die sportsakke vir die span na die SA Kampioenskappe.

 

LEN SYMINGTON

VOORSITTER

24 April 2018

 INLIGTING NA AJV 2018

Die seisoen is afgesluit met die AJV en prysuidelingsfunksie wat op 25 Mei 2018 op Caledonville in die Paarl gehou was. Dit is bygewoon deur 77 ouers, atlete en bestuurslede.  Soos gewoonlik het die verrigtinge baie goed afgeloop.

Go to top